Copyright

Følgende betingelser gælder for alle billeder på www.annihansen.dk

  1. www.annihansen.dk har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til billederne.
  2. Ønsker du at købe brugsretten til billeder til privat brug eller købe rettigheder til kommercielt brug, skal du kontakte www.annihansen.dk
  3. Du må ikke ændre og manipulere købte billeder.
  4. Du må ikke overdrage hele eller dele af billederne til tredjepart hverken privat eller med henblik på videresalg eller anden kommerciel anvendelse.
  5. Du må ikke uden www.annihansen.dk’s samtykke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til indgået aftale.